Välkommen till sekretariatet för regionala bredbandskoordinatorer!

Regeringen har beslutat om införandet av särskilda bredbandskoordinatorer i varje län. Bredbandskoordinatorerna ska under perioden 2015-2020 arbeta för bredbandsutbyggnad i det egna länet. Regeringen har också gett Bredbandsforums kansli i uppgift att ge stöd till de regionala bredbandskoordinatorerna.

Bredbandskoordinatorerna i media:

       
     

Erik Larsson medverkat i artikel om bredbandsstöd i Värmland:

Olof Eriksson berättar om bredbandsutbyggnaden i Halland:

Anne Ståhl Mousa om att fiberutbyggnaden kommer att ge bättre mobiltäckning på Gotland:

Sven Petersson berättar om Kronobergs samverkan kring frågor om tillgänglighet och säkerhet:

Eric Åkerlund om fiberutbyggnaden i Västra Götalands län:

Rikard Svensson berättar om läget i Blekinge och sitt jobb som bredbandskoordinator:

Uppsala läns nytillträdda bredbandskoordinator Sara Nilsson berättar om bredbandstillgången i länet:

Anne Ståhl Mousa uttalar sig om Gotlands kraftiga ökning av tillgång till fiber:

Intervju i P4 Dalarna med Joakim Holback angående Dalarnas tillgång till snabbt bredband:

Bredbandskoordinatorn Magnus Hammarstedt från regionförbundet i Kalmar län intervjuades i det senaste numret av Svenska Stadsnätsföreningens nyhetsbrev:

Läs om koordinatorerna och annat relevant från bredbandsområdet i Bredbandsforums trettonde nyhetsbrev:

Den här webbsidan kommer att uppdateras och kompletteras löpande och är tänkt att vara ett stöd för bredbandskoordinatorerna i deras arbete. Här ska du kunna hitta dokument som du som jobbar med bredbandsutbyggnad på regional eller lokal nivå kan ha nytta av men du ska även kunna se vad som är på gång på sekretariatet för de regionala bredbandskoordinatorerna.