Om sekretariatet för bredbandskoordinatorer

Det nationella sekretariatet är en stödfunktion för de regionala bredbandskoordinatorerna. Vi arbetar för att underlätta samverkan, bidra till kompetensutveckling och tillvarata det nationella perspektivet på bredbandsutbyggnad.

Sekretariatet arrangerar regelbundet nätverksträffar för regionala bredbandskoordinatorer. Syftet med träffarna är att bidra till samverkan, erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. Vi bjuder in marknadsaktörer, myndigheter och andra organisationer för att de ska informera om sin verksamhet och skapa möjlighet till dialog och nätverkande med bredbandskoordinatorerna.

Här kan du läsa en kort artikel om ett av bredbandskoordinatorernas möten.

Nationell samordning och uppföljning

Sekretariatet bidrar till samverkan mellan nationella och regionala aktörer, och uppföljning av de regionala bredbandskoordinatorernas verksamhet. I detta arbete har vi tillsammans med koordinatorerna utformat en gemensam programförklaring och inriktningsdokument för regionala bredbandskoordinatorer.

 Uppföljning av verksamheten görs årligen. Här kan du läsa våra tidigare sammanställningar:

 


På sekretariatet arbetar Kristina Lindbom (kristina.lindbom@bredbandsforum.se), och Åsa Boman (asa.boman@bredbandsforum.se). Alla som är intresserade av arbetet med regionala bredbandskoordinatorer är varmt välkomma att kontakta oss för frågor, synpunkter eller diskussioner.