Vägledning och information

Här hittar du information och vägledning som kan vara användbar för såväl regionala bredbandskoordinatorer som andra som arbetar med bredbandsfrågor på lokal och regional nivå.

Innehållsförteckning


Statistik och rapporter från PTS m.fl.

PTS

Övriga


Robusthet och driftsäkerhet


Kommunernas roll


Mobiltäckning


Stödfrågor


Konsumentinformation


Nytta och användning


Markfrågor

Informationsmaterial  och rapporter om bredband från Lantmäteriet:


Strategiarbete och planering


Byanät


Länkar till länens bredbandsinformation