Byanätsforums nyhetsbrev

Byanätsforum publicerar regelbundet ett nyhetsbrev som sänds till medlemmarna.

Nyhetsbrevet vänder sig till alla som är intresserade av bredbandsutbyggnad på landsbygden och vill hålla sig uppdaterad i vad som händer inom Byanätsforum och bredbandssverige.

 


Det trettonde numret publicerades i november 2017 och inehåller följande artiklar:

 • Den som väntar på något gott
 • Frågor och svar
 • Lägesrapport från Jordbruksverket
 • Fibersamverkan växer
 • Ny avhandling tar upp fiberföreningar
 • Hur påverkas landsbygden av fiberutbyggnaden?
 • Halvtid för Bredbandsforums landsbygdsgrupp
 • Fiber, Vatten och Avlopp i Flo
 • PTS undersöker driftsäkerhet på landsbygden
 • Bredband till Vike – utan stöd

Läs Byanätsforums trettonde nyhetsbrev – november 2017


Det tolfte numret publicerades i maj 2017 och innehåller följande artiklar:

 • Utlovad bredbandsmiljard kommer behövas
 • Frågor och svar
 • Lägesrapport från Jordbruksverket
 • Pengar till samarbeten för bredband på landsbygden
 • 100 Mbit/s via luften till Axala bredbandsförening
 • Så ser det ut med bredband i länen
 • Information från Trafikverket
 • Stöd till skärgården i Stockholms län
 • PTS bredbandskartläggning
 • Ny grundnivå för internet

Läs Byanätsforums tolfte nyhetsbrev – maj 2017


Det elfte numret av nyhetsbrevet publicerades i januari 2017 och innehåller följande artiklar:

 • Ett helt uppkopplat Sverige
 • Frågor och svar
 • Sveriges nya bredbandsstrategi
 • Fiber fortsätter öka
 • Landsbygdskommitténs slutbetänkande
 • PTS första beslut kring utbyggnadslagen
 • Jordbruksverket utlyser pengar till samarbeten inom bredband
 • Lägesrapport från Jordbruksverket
 • Robustfiber certifierar utförare
 • Fibersamverkan.se lanserar försäkring
 • Lantmäteriet anordnade seminarium
 • Bredbandsforums möte om bredband på landsbygden

Läs Byanätsforums elfte nyhetsbrev – januari 2017


Det tionde numret av nyhetsbrevet publicerades i oktober 2016 och innehåller följande artiklar:

 • Frågor och svar
 • Uppdaterade mallar
 • Mer stöd till bredband på landsbygden
 • Personalliggare och fiberföreningar
 • Jordbruksverket förtydligar föreskrifter om stöd
 • Hur påverkas fiberföreningar av ändringarna i lagen om ekonomiska föreningar
 • Coompanion omorganiserar sitt arbete till stöd för fiberföreningar
 • Konkurrensverket gillar fiberföreningar
 • Robustfiber.se
 • PTS webbplats uppdaterad

Läs Byanätsforums tionde nyhetsbrev – oktober 2016


Det nionde numret av nyhetsbrevet publicerades i juli 2016 och innehåller följande artiklar:

 • Tar bredbandsutbyggnaden semester?
 • Frågor och svar
 • Uppdaterade mallar
 • Utbyggnadslagen trädde i kraft den 1 juli
 • Lantmäteriet och bredband
 • Miniminivåer vid robust fiberanläggning
 • SSNf ger stöd i driftsäkerhetsarbete
 • Intervju med Teracom
 • Nätfokus: Nordanstigs byafiber

Läs Byanätsforums nionde nyhetsbrev – juli 2016


Det åttonde numret av nyhetsbrevet publicerades i maj 2016 och innehåller följande artiklar:

 • På gång på bredbandsfronten
 • Frågor och svar
 • Uppdaterade mallar
 • Information om förvaltningsfasen
 • Försäkringar för byanät
 • Regioner och Länsstyrelser ska hjälpa fiberföreningar som blir utan stöd
 • Ledningskollen underlättar i hela byanätsprocessen
 • Coompanion erbjuder utbildningar
 • Uppföljning av kostnad för utbyggnad
 • Nätfokus: Västfiber

Läs Byanätsforums åttonde nyhetsbrev – maj 2016


Det sjunde numret av nyhetsbrevet publicerades i mars 2016 och innehåller följande artiklar:

 • Välkomna siffror från PTS
 • Många frågor om bredbandsstödet
 • Stort söktryck på stödmedel
 • Uppdaterade konkurrensutsättningsmallar på gång
 • Lagkrav som är viktiga att känna till
 • Vikten av robusta och driftsäkra nät
 • Vad kostar ett byanät?
 • Information från Skatteverket
 • Nätfokus: Fibersamverkan.se

Läs Byanätsforums nyhetsbrev nr 7 – mars 2016


Det sjätte numret av nyhetsbrevet publicerades i december 2015 och innehåller följande artiklar:

 • Bredbandsstöd i julstrumpan?
 • Föreskrifter om bredbandsstöd beslutade!
 • Utbyggnadsdirektivet
 • Vad är ett byanät värt?
 • Bredbandsforum förlängt till 2020
 • Om moms och inkomstskatt
 • Post- och telestyrelsen öppnar bredbandsskola
 • Nätfokus: Bräcke kommun
 • Invigning av fibernät i Sunnemo
 • Extra: Kort genomgång av reglerna för bredbandsstödet i föreskriften för landsbygdsprogrammet

Läs Byanätsforums nyhetsbrev nr 6 – december 2015


Det femte numret av nyhetsbrevet publicerades i oktober 2015 och innehåller följande artiklar:

 • Byanätsforums roll
 • Föreskrifter om bredbandsstöd försenade
 • Vad händer nu på länsstyrelserna?
 • Fiberhandboken 2.0
 • Regional bredbandskonferens i Västra Götaland
 • Robust fiberanläggning – ett standardiseringsprojekt i PTS regi
 • Andra utredningar som är på gång
 • Nyckeltalssammanställning – vi behöver er hjälp
 • På gång i Bredbandsforum
 • Erfarenheter från Tiveden
 • Frågor och svar – Regler vid avskrivning
 • Nätfokus: Fem frågor till Ulrik Strömberg i Skaftö fiber
 • Byanätsforum växer över hela landet
 • Utnyttja möjligheterna med Facebook-gruppen

Läs Byanätsforums nyhetsbrev nr 5 – oktober 2015


Det fjärde numret av nyhetsbrevet publicerades i augusti 2015 och innehåller följande artiklar:

 • Intresset för bredband på landsbygden ökar
 • Regionalt engagemang för byanät
 • Vad händer när nätet är färdigbyggt?
 • Stödförordning antagen
 • Generalcitatet
 • Frågor och svar: Kommunal borgen
 • Nyckeltalssammanställningen fortsätter
 • Ny studie: Bredband stärker landsbygden
 • Markersättning vid försäljning av nätet
 • Byanät riskerar bli återbetalningsskyldiga
 • Könsfördelning hos fiberföreningar
 • Byanätsforums utveckling
 • Nätfokus – Fem frågor till ett byanät

Läs Byanätsforums nyhetsbrev nr 4 – juni 2015


Det trejde numret av nyhetsbrevet publicerades i juni 2015 och innehåller följande artiklar:

 • Byanätsforum ska erbjuda något för alla
 • En bredbandsmarknad i förändring
 • Bredbandskoordinatorer i hela landet
 • Datum klart när stöd kan ges
 • Ministercitatet
 • Frågor och svar
 • Potentialen i Ledningskollen
 • Nu startar nyckeltalssammanställningen
 • Söktryckskoll
 • Bredbandspengar hos tillväxtverket
 • Kommersiella planeringsverktyg, gratis
 • Över 200 byanät anslutna
 • Nätfokus – frågor till ett byanät

Läs Byanätsforums nyhetsbrev nr 3 – juni 2015


Det andra numret av nyhetsbrevet publicerades i maj 2015 och innehåller följande artiklar:

 • Mer bredband för landsbygden
 • Vart går egentligen bredbandsinvesteringarna?
 • Beslut om stöd
 • Ministercitatet
 • Frågor och svar
 • Karttjänst för byanät
 • Byanätsprocssen i fokus
 • Här är firmorna som kan hjälpa byanäten
 • Ett Sverige
 • Kostnader för utbyggnad
 • Byanätsforum växer över hela landet
 • Nätfokus - fem frågor till ett byanät

Läs Byanätsforums nyhetsbrev nr 2 – maj 2015


Det första numret av nyhetsbrevet publicerades i april 2015 och innehåller följande artiklar:

 • Fibertillgången ökar på landsbygden
 • Beslut om bredbandsstöd
 • Mallar för upphandling i byanätsprojekt publicerade
 • Samlingssajt för information och diskussion
 • Ge tips på projektörer, installatörer och besiktningsmän?
 • Ny handbok på gång
 • Vad kostar det att bygga ut?
 • Att äga eller sälja – det är frågan
 • Nätfokus – Fem frågor till TKF Fiberförening

Läs Byanätsforums nyhetsbrev nr 1 – april 2015