Gå med i Byanätsforum

Byanätsforum stöttar de sammanslutningar på landsbygden som ideellt bygger egna bredbandsnät.  Alla byanät i Sverige är välkomna som medlemmar. Deltagandet är kostnadsfritt och ni förbinder er inte till något.

Anmäl ert intresse!


   
   
   
*Jag samtycker enligt 10§ personuppgiftslagen att Byanätsforum får behandla mina personuppgifter.