Entreprenörer och tjänster

Här publiceras exempel på företag och organisationer som kan hjälpa fiberföreningar att planera, bygga och förvalta byanät. Vi samlar också leverantörer av tjänster som kan komma en fiberförening till nytta. Listan uppdateras kontinuerligt utan rangordning av aktörer inom respektive kategori.*

Nätbyggnation              

 • Nilan, www.nilan.nu
 • Markteknik Sverige AB, www.marktekniksverige.se
 • SLL Energi & Infrastruktur, www.sllab.se 
 • Liden Data, www.lidendata.com
 • Bynet, www.bynet.se   
 • Bravida, www.bravida.se   
 • Relacom, www.relacom.se   
 • Eltel Networks, www.eltelnetworks.com   
 • Rala, www.rala.se   
 • Empower, www.empower.eu   
 • Nexans, www.nexans.se   
 • Skanova, www.skanova.se   
 • Reijlers, www.rejlers.se  
 • Netatonce, www.netatonce.se
 • We Consulting, www.we-consulting.se
 • Åf, www.afconsult.com 
 • Nordisk Service Installation AB (NSI), www.nsifiber.s
 • D-konsult Väst AB, www.dkonsult.nu
 • Sweco Energuide AB, www.sweco.se
 • Inframix AB, www.inframix.se

Grävning               

 • Benny Andersson Schakt AB, www.bas-ab.se   
 • Tjällmo Grävmaskiner AB, www.tjallmogravmaskiner.se
 • Brorsson Entreprenad, www.brorssonsab.se
 • Rolf Johanssons Schakt & Transport AB, www.rj-schakt.se
 • Nordisk Service Installation AB (NSI), www.nsifiber.se

Besiktning                

 • Robust Fiber- certiferade besiktningsmän: www.robustfiber.se
 • Alteco, www.alteco.se
 • Åf, www.afconsult.com  
 • EkoT Konsult, www.ekotkonsult.se   
 • Transtema, www.transtema.com 
 • Viciom, www.vicicom.se 
 • Reijlers, www.rejlers.se
 • D-konsult Väst AB, www.dkonsult.nu       
 • Network Advisor, www.networkadvisor.se       

Kommunikationsoperatörer

 • Zitius/TeliaSonera, www.zitius.com
 • Open Universe/Telenor, www.openuniverse.se
 • IP-Only, www.ip-only.com
 • iTUX/Comhem, www.itux.se
 • Ownit, www.ownit.se            
 • Netatonce, www.netatonce.se

Övriga tjänster

 • Fiberfaktura.se – tjänst för fakturering och ekonomiadministration till fiberföreningar
 • REFF (Register för Fiberföreningar), www.reff.seproduktblad
 • FiberKartan – Projekteringsverktyg för fiber till socken och byanät, www.fiberkartan.se

Organisationsstöd                

 • Coompanion, www.coompanion.se   
 • Fibersamverkan Sverige ekonomisk förening, www.fibersamverkan.se
 • Hela Sverige ska Leva, www.helasverige.se  
 • LRF, www.lrf.se  
 • Riksförbundet Enskilda Vägar, www.revriks.se   

Myndigheter               

 • Lantmäteriet, www.lantmateriet.se   
 • PTS, www.pts.se   
 • Jordbruksverket, www.jordbruksverket.se   
 • Tillväxtverket, www.tillvaxtverket.se   
 • Länsstyrelsen, www.lansstyrelsen.se   

Förlikningsmän

 • Wälikangas Juridik AB, Robert Wälikangas, Box 3120, 169 03 Solna, info@wjuridik.se, www.wjuridik.se, 072-511 10 80

 • Netrigo, Robert Johansson, Idunvägen 3, 191 43 Sollentuna, 073-901 98 88


*=Byanätsforum sammanställer information från olika källor. All information på denna hemsida är avsedd att exemplifiera, illustrera och att bidra till diskussion. Byanätsforum tar inte ansvar för hur informationen används eller eventuella konsekvenser som uppkommer av att informationen används.