Om Byanätsforum

Byanätsforums mål är att förenkla för byanäten, möjliggöra kontakter och samarbeten, samt synliggöra utmaningar för bredbandsutbyggnad på landsbygden. Deltagande är kostnadsfritt och alla byanät är välkomna att anmäla intresse om att bli medlemmar.


Byanätsforum är ett initiativ inom ramen för regeringens Bredbandsforum. Initiativet har sin grund i en bedömning från Bredbandsforum styrgrupp om att byggnation och förvaltning av lokala bredbandsnät medför stora behov av teknisk, juridisk och ekonomisk rådgivning. Byanätsforum lanserades i mars 2015 och manifesterades genom en gemensam debattartikel från tongivande landsbygdsorganisationer.

Byanätsforum kommer aldrig kunna ersätta det lokala ledarskap som krävs för att bygga byanät. Forumet avser istället kompletterar regionala och lokala initiativ att organisera byanäten samt ge en nationell plattform åt byanätsfrågorna.

Byanätsforum stöds av ledande marknadsaktörer, myndigheter och landsbygdsorganisationer men agerar agerar självständigt i förhållande till dessa. Byanätsforum är också opartisk i förhållande till de olika affärsmodeller som finns. Syftet med forumet är att förmedla kunskap så att aktörerna kan göra medvetna val, inte att peka ut enskilda lösningar. Detta innebär att Byanätsforum ska vara ett praktiskt stöd när byanät initieras, etableras eller ska förvaltas.

Byanätsforum stöds av Bredbandsforums styrgrupp. I uppstarten har följande organisationer aktivt medverkat:

 • Västra Götalands regionen
 • Zitius
 • LRF
 • Hela Sverige Ska leva
 • Coompanion
 • Post- och telestyrelsen
 • Lantmäteriet
 • Telenor
 • Skanova
 • Bynet
 • Ip-Only
 • Rala
 • Nexans
 • Riksförbundet Enskilda vägar

Övrig kontaktinformation:

Tfn: 08-678 55 00

Fax: 08-678 55 05

E-post: byanatsforum@bredbandsforum.se

Adress:
Bredbandsforum, PTS, Box 5398, 102 49 Stockholm

Besöksadress:
Valhallavägen 117, Stockholm (Visa på karta)
Tunnelbanestation: Stadion

Öppettider:
Växel och reception har öppet på vardagar mellan klockan 8 och 17.

Webbredaktionen:
Har du frågor om eller synpunkter på den här webbplatsen kan du skriva till bredbandsforum@pts.se.