Robust fiber för besiktningsmän

Publicerad 2017-01-13

Telekombranschen har i ett gemensamt arbete tagit fram anvisningar för robust fiberanläggning – Robust fiber. Nu erbjuds en kurs i Robust fiber för besiktningsmän.

Uppdatering 2017-02-16: Nu finns Robust Fiber- certifierade besiktningsmän listade. Du hittar dem på: http://robustfiber.se/godkanda-besiktningsman-for-robust-fiber/. Där kommer nya certifierade att läggas upp allt eftersom.

Kursens fokus ligger på de SKA-krav och den besiktningsmall som används för att säkerställa den nivå på robusthet som krävs för dagens fiberoptiska nät. Efter kursen är du som besiktningsman godkänd för att besikta anläggningar byggda enligt anvisningar för Robust fiber.

Målgruppen för kursdagen är personer som idag arbetar med att besikta fiberoptiska anläggningar för bredband och telekommunikation och som vill kunna besikta enligt anvisning för Robust fiber.

Läs mer om kursen på STFs webbplats: http://stf.se/kurser/kurs/Robust-fiber-for-besiktningsman/