Ta initiativ

Fokus i denna fas är att skapa och säkra intresse för bredband samt skaffa en bild av förutsättningar för utbyggnad.

Etablera projektet

Fokus i denna fas är att konkretisera kostnader och formerna för genomförande.

Genomför projektet

Fokus i denna fas är att få nätet på plats till beräknad kostnad och tidsram.

Driv nätet

Fokus i denna fas är att få till en administration av nätet som är långsiktigt hållbar.