Genomför upphandling

Genomför upphandling

Skriv en anbudsförfrågan och annonsera publikt

Det finns en rad moment som ska utföras inom ramen för arbetet med byanätet. Flertalet av dessa ska upphandlas enligt reglerna för att få stöd från landsbygdsprogrammet.. Ett första steg blir att skriva en anbudsförfrågan och annonsera för att få in offerter för grävning och förläggning av kanalisation, installation av fiberanläggningen samt offerter från leverantörer av material. Mer information om hur du genomför en upphandling finns här

Notera att anbudsförfrågan ska publiceras på en offentlig annonseringstjänst liknande Tendsign 

Följ branschstandard
En kravspecifikation på hur näten ska byggas (anläggas, konstrueras och dokumenteras) för att uppfylla branschstandard finns här. Du hittar också mer information på webbplatsen www.robustfiber.se.

Marknadsaktören Skanova har tagit fram en kravspecifikation för kanalisation som rekommenderas för byanät. Kravspecifikationen finns här

Använd upphandlingsmallar
En anbudsförfrågan kan utformas på olika sätt. För att underlätta har "Länssamverkan Bredband" - en samarbetsorganisation för länsstyrelser, tagit fram exempel på mallar för upphandling av olika moment. Dessa återfinns på sidan för informationsmaterial. Notera att dessa inte är officiellt godkända av Jordbruksverket.

Tips! Säkerställ att inmätning av nätet är inkluderat i upphandlingen