Besiktiga nätet

Besiktiga nätet

När kabeln är nedgrävd ska transmissionsegenskaperna (överföringsegenskaper) hos fibern mätas in och dokumenteras. Inmätningen sker med speciella instrument av speciellt utbildad personal.

En externt anlitad branschkunnig part ska besiktiga nätet för att kontrollera att det uppfyller kraven för stödberättigande. Tänk på att lägga in kostnad för kvalitetskontroll i projektbudgeten.

I konceptet Robust fiber finns underlag och mallar för besiktning.

Exempel på företag som kan erbjuda besiktning återfinns på Entreprenörslistan

Förlikningsman

Har ni fått problem i Ert fibernät, fungerar det inte som tänkt? Skyller alla inblandade parter på varandra? 

Behöver ni en opartisk förlikningsman som kan tekniken, förstår operatörerna och har god insikt i affärsmodellerna på marknaden? Exempel på förlikningsmän återfinns på Entreprenörslistan.