Förvalta nätet

Förvalta nätet

Det är föreningens ansvar, och ytterst dess styrelse, som ska säkerställa att nätet utvecklas.

Det är förenings styrelse som ansvarar för föreningens förvaltning och att driva verksamheten enligt stadgarna. Styrelsen ska löpande ha kontroll över ekonomin och se till att avtal upprätthålls för verksamhetens funktion som för tex drift, underhåll och en fungerande kommunikation mm. Styrelsen ska normalt även hantera frågor om medlemsskiften och nya medlemmar som vill ansluta sig till föreningen och nätet. Styrelsen ska också besluta om avgifters storlek vad det gäller löpande nätavgifter och nya anslutningar.

Notera, finns ledningsrätt så behöver inte föreningens styrelse svara på frågor från Lantmäteriet vid förändringar i fastighetsindelningen. Det sköts i så fall med automatik

Till styrelsens uppgifter hör också att årligen sammankalla medlemmarna till stämma och avge årsredovisning för förvaltningen. Revisorer som medlemmar utsett ska granska styrelsens förvaltning.

Styrelsen kan med fördel ge ut löpande information om verksamheten till sina medlemmar via en egen hemsida. Kallelse till stämma och annan viktig information till medlemmarna ska ske enligt bestämmelser i stadgarna.