Sondera intresse

Bredband som är snabbare och bättre behövs - särskilt för dig som bor på landsbygden

Det första och viktigaste steget i byanätsprocessen är att sondera intresset för bredband. Detta kan göras genom ett enklare utskick där det på en sida ges översiktlig information om vad bredband är, varför bredband behövs och att det är möjligt för byn att själva bygga bredband. Utskicket bör också inkludera en inbjudan till ett informationsmöte

Exempel på hur ett inbjudningsbrev för en informationsträff kan se ut hittar du här

Skånskt Bredbandsforum har skapat en serie bilder som illustrerar vad bredband kan ge sett ur perspektivet av enskilda individer, företag och samhället.

Intressesonderingen bör ske brett eftersom kostnaden för utbyggnad kan minska desto flera som är intresserade. Detta innebär att alla i närområdet bör bjudas in till informationsmöte; grannar, fritidshusägare och företagare. På informationsmötet bör det, precis som i utskicket ges en bild av vad bredband är, skillnaden mellan olika bredbandstekniker och fördelarna med att ha en bredbandsteknik som klarar höga hastigheter. Att reda ut de olika teknikerna är viktigt. Flertalet personer har säkert redan en bredbandskoppling via de mobila näten eller det gamla kopparbaserade telefonnätet och kan därför behöva förbättra sin kunskap om olika alternativ som står till buds för att kunna nå internet och vilka krav som framtidens elektroniska tjänster innebär. I många fall gör dessutom ett snabbare bredband att kostnaden för telefon, tv och internet som det enskilda hushållet betalar kan minska väsentligt.

På mötet bör det också informeras om byanätsprocessen, det vill säga hur byn kan gå till väga för att bygga ett bredbandsnät själva.

Exempel på argument för utbyggnad genom byanätsmodellen finns här

Frågan uppkommer ofta om priset på fastigheten/villan ökar genom fiberbaserat bredband. Svaret är att det saknas officiell statistik på området. Det finns dock gott om anekdotiska bevis för att så är fallet. Magnus Mattiason registrerad fastighetsmäklarare och verksam vid SkandiaMäklarna har också på direkt fråga från en fiberförening valt att ge följande svar:

"I min roll som mäklare sedan 20 år tillbaka så kan jag nog inte överdriva för mycket när jag säger att en villa med fiberinstallation är betydligt mer efterfrågad än om den inte har motsvarande investering. Du nämnde att det preliminärt skulle kunna kosta kring 10-20 tusen kronor. Jag skulle säga att värdet på varje bostad ökar med MINST den summan från dag ett efter installationen.

Och precis motsatt effekt fås på de fastigheter som väljer att inte installera fiber – köpare vid kommande försäljningar kommer att fråga ” jag har hört att det finns fiber i området, har man installerat detta?” Är svaret då nej så drar det ner värdet på bostaden med, enligt min bedömning, avsevärt mycket mer än själva installationskostnaden. Vi har redan sett flera sådana negativa reaktioner… där vissa ägare inte insett fördelarna med fiberinstallationen.

Jag tänkte att jag skriver detta som ett förtydligande till vårt samtal, tidigare idag. I framtiden så kan det bli lite av ett dilemma vid kommande försäljningar, där vi har ”oturen” att få sälja en bostad åt någon som inte har anslutit fiber – jag tror det vore att skjuta sig lite i foten om man missar chansen från start liksom."

Till informationsmötet kan också representanter för kommersiella nätägare och stadsnät bjudas in för att berätta om de förutsättningar som krävs för att de ska kunna koppla upp byn. Även om byn väljer att bygga bredbandsnätet själva kommer det behövas samarbete med marknadsaktörerna, inte minst för att kunna koppla upp och knyta samman byns nät med övriga internet.

På informationsmötet -  alternativt i nära anslutning till informationsmötet - bör en skriftlig intresseförfrågan göras. Det blir då enklare att få en bild av vilka som är intresserade och hålla kontakt med dessa för fortsatt information.

Tips!

 • Skapa en lista (fastighetsbeteckning, namn, adress, kontaktuppgifter) över de som bor i området och markera intresserad/inte intresserad på en karta. Ett exempel på en digital tjänst för detta ändamål hittar du här.
  .
 • Stäm av intresset och lyssna på varandras erfarenheter. Kanske är det någon som har kunskaper eller kontakter som kan komma till pass i det fortsatta arbetet.
  .
 • Kontakta även grannbyarna och undersök möjligheten till samarbete.
  .
 • Intresset från nätoperatörer och tjänsteleverantörer ökar med antalet hushåll och företag som vill ansluta sig.
  .
 • Det finns flera organisationer som är verksamma på landsbygden . Ofta har de lokalorganisationer som kan bidra med nätverk, stöd och erfarenheter av bredbandsutbyggnad. De två största är Hela Sverige ska Leva och LRF.
  .
 • PTS har tillsammans med Bredbandsforum utvecklat en karttjänst (Bredbandskartan) där det går att se hur bredbandstillgången ser ut i ett specfikt område. Tjänsten är  gratis att använda. 
  .
 • Ett effetkivt sätt att få kontakt med ledningsägare i ett område är att göra en förfrågan via Ledningskollen som samlar alla ledningsägare i Sverige. Registrering och förfrågningar via Ledningskollen är gratis. Om det är andra som planerar arbeten i ett område finns det stora samordningsmöjligheter. Detta kan sänka kostnaden för utbyggnad rejält.