Undersök finansiering

Undersök finansiering

Finansiering är A och O.

Det finns olika källor för finansiering av ett byanät. Bylaget måste ha likvida medel för att klara löpande räkningar. Det går dock även att göra många aktiviteter på frivillig basis. Redan i en tidig fas kan det vara värt skapa en bild av de möjligheter som står till hands för att kunna presentera ett konkret svar på vad det kommer att kosta för den enskilde för anslutning.

Det offentliga kan i viss mån bistå med finansiellt stöd. Det primära stödet fördelas i nuläget genom Landsbygdsprogrammet där det finns öronmärta medel för bredbandsutbyggnad på landsbygden. Stödet hanteras av länsstyrelsen och information finns här.