Välkommen till Bredbandsforum!

Publicerad 2012-05-31

Vi vill göra forumets verksamhet mer tillgänglig. På den nya hemsidan kan du bl.a. läsa om våra arbetsgruppers områden och förslag. Med den nya hemsidan påbörjar vi även arbetet med en samlingsplats och ingång för frågor som rör genomförande av regeringens bredbandsstrategi för Sverige.

Bredbandsforum är en del av regeringens bredbandsstrategi och bidrar till målen i strategin uppnås. Forumet främjar samverkan kring bredbandsutbyggnad. Det sker genom att företag, myndigheter och organisationer möts för att tillsammans identifiera hinder och hitta lösningar som ökar tillgången till bredband i hela landet.

Tack för att du är med och bidrar till bredband i världsklass!