Sveriges digitaliseringspolitik djupgranskad av OECD

Publicerad 2018-06-18

Den 30 mars 2017 beställde Näringsdepartementet och digitaliseringsminister Peter Eriksson en grundläggande genomlysning av Sveriges digitaliseringspolitik. I rapporten konstaterar man att Sverige är  ledande inom digitalisering, men att det finns tydliga förbättringsområden.

OECD har under två år utvärderat Sveriges policy, organisation och resultat och lyfter vilket typ av ledarskap som behövs för att Sverige ska bli framgångsrikt i sin digitala transformation. OECD lämnar förslag inom flera områden, bl.a. styrning och samordning, cybersäkerhet, arbetet med stora datamängder, näringslivets digitalisering, utbildning och universitetens roll samt forskning och utveckling.

- Jag beställde rapporten för att få en extern granskning av regeringens digitaliseringspolitik. I ett läge när många andra länder satsar stora resurser har vi inte råd att luta oss tillbaka. En extern genomlysning av digitaliseringspolitiken gör att vi kan ta nya steg för att bli bättre och vassare, säger digitaliseringsminister Peter Eriksson.

OECD konstaterar i sin rapport att Sverige presterar bra i den digitala transformationen och har höga ambitioner med målet att vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Det innebär också att Sverige måste ha höga ambitioner för det fortsatta arbetet genom att bli mer uppkopplat, öka användningen hos de som fortfarande står utanför, stärka den digitala kompetensen, främja digitala innovationer, stärka arbetsmarknadens förmåga att hantera omställning, förbättra fokus på ekonomiska aspekter av digital säkerhet samt omvandla digital strategi till handling.

Bredbandsforum nämns särskilt i tre av rapportens avsnitt: 

Enhancing policy co-ordination to promote broadband deployment and robustness of fibre networks 

  • The Broadband Forum, which has a steering committee headed by the Ministry of Enterprise and Innovation, has served as an important form of co-operation contributing positively to fibre expansion in Sweden. Given the importance of a co-ordinated approach (among several levels of government and among the multiplicity of players in the broadband market), when striving for more ambitious connectivity targets, it is therefore recommended to enhance the role of this forum to promote co-ordination and address issues which arise.

Promoting the deployment of high-speed broadband networks in sparsely populated areas

  • The government should continue its effort to enhance co-ordination among stakeholders in the administration of the regional funds for rural deployment of broadband (i.e. the European Agricultural Funds for Rural Development and the European Regional Development Fund). In this sense, the establishment of the Broadband Forum was a move in the right direction. The newly created Digitalisation Council could also assist in enhancing co-ordination.
  • The broadband market in Sweden is characterised by more than 500 stakeholders and thousands of fibre associations. A plethora of municipal networks exist, using different models in terms of the roles adopted by infrastructure providers, network operations and service providers. The multiplicity of players in the fibre market is a main reason why Sweden has reached the levels of fibre deployment it has today. However, going forward, potential co-ordination issues among different connectivity stakeholders may become a challenge.

Enhancing co-ordination among national, regional and local strategies for broadband (fibre) deployment

  • The Broadband Forum, which has a steering committee headed by the Ministry of Enterprise and Innovation, has served as an important form of co-operation contributing positively to fibre expansion in Sweden. There is room to enhance the role of this forum in promoting a more co-ordinated approach among several levels of government and the multiplicity of players in the broadband market.

Läs hela rapporten