Bredbandsguiden

Ett viktigt resultat av Kommungruppens arbete är den så kallade Bredbandsguiden som är ett verktyg och allmän handbok för kommunerna i arbetet med bredbandsrelaterade frågor.

Bredbandsguiden ska i synnerhet stötta i arbetet med att ta fram en kommunal bredbandsstrategi. I Bredbandsguiden finns bland annat en särskild vägledning till kommunerna för att skapa bättre förutsättningar i processen och villkoren för tillträde till kommunal mark, vilket skapar bättre förutsättningar för bredbandsutbyggnad. 

Bredbandsguiden finns dels som en längre version i form av en handbok, dels i en kortare version som sammanfattar innehållet.

Ladda ner Bredbandsguiden

Ladda ner Bredbandsguiden – kortversion

Följebrev till Bredbandsguiden