Kommunalt bredbandsindex

För att synliggöra och stimulera kommuners arbete och framsteg på bredbandsområdet tog Kommungruppen fram ett index som mäter tillgången till bredband i Sveriges kommuner, graden av engagemang och främjandet av konkurrens.

Eftersom det är första gången som detta gjorts har ambitionen från gruppen varit att göra indexet så enkelt och transparent som möjligt. Här nedanför kan du ta del av Kommungruppens bredbandsindex, för att ladda ner samtliga filer samtidigt, klicka här.

Kommunalt bredbandsindex - Övergripande sammanfattning

Enkät till kommunala bostadsbolag 

Enkät till kommunerna - kodning av svar för index

Kommunranking - bredbandstillgång

Kommunranking - engagemang

Kommunranking - främjande av konkurrens

Sammanställning av kommunernas svar på enkät

Översikt kodning kommun för kommun