Mandatgruppen (AG XI)

Den 2 april 2014 påbörjades arbetet i Bredbandsforums Mandatgrupp – en arbetsgrupp avsedd att identifiera nyckelfaktorer för regional samverkan och ge vägledning i hur samarbete kan utvecklas. Gruppens slutrapporterade den 23:e oktober 2014.

Behovet och efterfrågan på bredbandsinfrastruktur ökar. Samtidigt är de tillgängliga resurserna begränsade, och utspridda på olika aktörer. Bredbandsforums tidigare arbetsgrupper har kunnat visa att vi med hjälp av samverkan och samarbete kan få varje investerad krona att räcka längre. Det finns också erfarenheter att hämta från regioner där man med hjälp av samverkan kommit längre. Vilka är förutsättningarna för samverkan och hur går det till i praktiken?

I gruppen ingick

 • Ac-Net (Ordförande) 
 • Dorotea kommun
 • Hela Sverige ska Leva
 • Jordbruksverket
 • Länsstyrelsen Dalarna
 • Länsstyrelsen Värmland
 • Länsstyrelsen Östergötland
 • PTS
 • Regionsförbundet Kalmar
 • Sveriges Kommuner och Landstingsförbund (SKL)
 • Tillväxtverket
 • Västerås stad

I syfte att förbättra regional bredbandssamverkan föreslog Mandatgruppen att

1. Länsstyrelserna och regionernas bredbandsuppdrag förtydligas

2. Jordbruksverket ges ett bredbandsuppdrag

3. Regionala bredbandskoordinatorer införs i alla län

4. Boverket får i uppdrag att följa upp hur planering för bredband hanteras

5. SKL ger ökad vägledning om bredbandsutbyggnad lokalt och i samarbete med regionerna lyfter fram nyttan av bredband.

6. Bredbandsforum tillsätter en ny arbetsgrupp med uppgift att effekt kommunicera nyttan av bredbandsinvesteringar.

Dokument från gruppens arbete

Läs arbetsgruppens direktiv

Se presentation från arbetsgruppens första möte (2014-04-02)

Läs minnesanteckningar från arbetsgruppens första möte (2014-04-02)

Läs underlag för arbetsgruppens andra möte - Case: Dalarna (2014-04-16)

Läs preliminär agenda för arbetsgruppens andra möte (2014-04-29)

Läs minnesanteckningar från arbetsgruppens andra möte (2014-05-14)

Se presentation från arbetsgruppens andra möte (2014-05-14)

Läs underlag för arbetsgruppens tredje möte - Workshop (2014-06-16)

Läs minnesanteckningar från arbetsgruppens tredje möte - Workshop (2014-06-26)

Läs arbetsgruppens förslag till avsiktsförklaring om bredbandssamarbete mellan länsstyrelser och regioner (2014-10-23)

Läs en ensidig sammanfattning av gruppens arbete (2014-10-23)

Läs slutrapport från arbetsgruppen (2014-10-23)