Checklista för din verksamhet

Steg 1: Kartlägg din verksamhet

 1. Lista vilka aktiviteter i verksamheten som är beroende av bredband.

 • Vad händer i din verksamhet när bredbandet går ner?
 • Vilka delar av verksamheten påverkas?
 • Vilka blir konsekvenserna?

2. Uppskatta hur länge aktiviteten kan vara utan bredband utan att det får allvarliga konsekvenser.

 • Hur länge klarar sig verksamheten utan bredband?
 • Vad händer om bredbandet ligger nere en timme? En dag? En vecka?
 • Vad kostar ett avbrott?

3. Vad ställer detta för krav på bredbandet?

 • Bedöm risken för att verksamheten drabbas pga bredbandsavbrott.
 • Avgör om de lösningar ni har idag är tillräckliga eller om det behövs ytterligare åtgärder.

Steg 2: Hitta lösningar för din verksamhet

Välj den nivå av säkerhet och typ av lösning som passar din verksamhets behov. Det kan vara åtgärder före, under eller efter ett avbrott. Tänk på frågor som

 • Hur kan ni arbeta under ett avbrott?
 • Finns det reservsystem eller reservrutiner ni kan använda?
 • Vad behöver ni göra första timmen? Första dagen? Första veckan?

Ta gärna hjälp av din leverantör för att hitta den lösning som uppfyller era krav. Det kan exempelvis handla om att: 

 • Skaffa flera alternativa bredbandslösningar, t.ex. en fast och en mobil anslutning
 • Säkerställ att den fasta och den mobila bredbandslösningen inte delar samma infrastruktur längre bak i nätet (ett avbrott i den fasta anslutningen skulle annars även kunna slå ut den mobila lösningen och vice versa)

Steg 3: Ta fram en handlingsplan

Samla alla berörda i verksamheten och skriv ner er handlingsplan för robusthet, använd gärna Robusthetsguidens exempelmall för handlingsplan. Börja med att lista alla aktiviteter som är beroende av bredband (steg 1).

I nästa steg skriver ni ner vad ni kan göra före, under och efter ett avbrott för att skydda verksamheten (steg 2). Avslutningsvis bestämmer ni vem som är ansvarig för planen, hur den ska uppdateras och vem som gör vad vid ett avbrott.

När handlingsplanen är klar är verksamheten väl förberedd vid ett avbrott i bredbandet!