Steg 1: Kartlägg verksamhetens bredbandsberoende

Första steget är att titta på vilka delar av din verksamhet som är beroende av bredband. Hur skulle din verksamhet påverkas om bredbandet slutade fungera?

Hitta aktiviteter

Börja med att lista vilka aktiviteter i verksamheten som är beroende av bredband. Utgå från det viktigaste i arbetet, d.v.s. själva idén med verksamheten. För ett storköp är det att sälja varor, för ett sjukhus att ge vård osv.

Några tips (för mer vägledning se FSPOS Vägledning för kontinuitetshantering):

  • Börja hellre med få ”breda” aktiviteter än att dela upp dem för detaljerat
  • Beskriv aktiviteterna i form av ”vad som görs”, gärna som hela meningar. Storköpsexemplet: ”Kunna ta betalt av kunder”, ”Kunna uppdatera lagersaldo”
  • Nästa steg är att bedöma hur kritiskt det är om funktionen är utan bredband. Bedöm efter en skala obetydlig, märkbar, allvarlig. Konsekvenserna kan mätas i exempelvis förlorade intäkter, trygghet/hälsa, anseende/varumärke.

Uppskatta maximal avbrottstid

Nästa steg är att uppskatta efter hur lång tid ett avbrott får allvarliga konsekvenser. Några tips:

  • Ställ frågan ”Hur länge kan aktiviteten ligga nere innan det blir allvarliga konsekvenser?” Den tid som är svaret på frågan är den maximalt tolerabla avbrottstiden för aktiviteten.
  • Skriv ner motiveringen till tidskraven
  • Om konsekvenserna av ett avbrott varierar, utgå från ett avbrott när konsekvenserna blir som störst.

Vad ställer verksamheten för krav på bredbandet?

Avslutningsvis görs en bedömning av risken för att verksamheten drabbas pga bredbandsavbrott och om de lösningar verksamheten har idag är tillräckliga eller om det behövs ytterligare åtgärder.

Ett exempel: Storköpet

Matvaror

Hitta aktiviteter: Storköpet listar följande aktiviteter som är beroende av bredband, ”ta betalt av kunder”, ”uppdatera lagersaldo” och ”kunder använder självscanning” .

Maximal tid utan bredband: Storköpet gör bedömningen att ett avbrott skulle få konsekvenser redan den första timmen. Kunder utan kontanter kan inte betala. System för självscanning slutar fungera. Missnöjda kunder lämnar fulla kundvagnar och går.

Efter en dags avbrott börjar media rapportera. Kunderna väljer en annan affär på väg hem från jobbet.

Efter en veckas avbrott har stormarknaden brist på varor eftersom lager- och beställningssystemen inte går att nå. Verksamheten får likviditetsproblem och kraftigt minskat resultat.

Krav på bredbandet: Storköpet bedömer att risken för ett avbrott är relativt stor och att konsekvenserna blir stora redan första timmen. Verksamhetens uppgift ”att sälja varor” går inte att genomföra utan bredband. Storköpet bestämmer sig för att stärka verksamhetens skydd vid ett bredbandsavbrott.

Steg 2: Hitta lösningar för din verksamhet 


Steg 3: Ta fram en handlingsplan