Steg 2: Hitta lösningar för din verksamhet

Andra steget är att minska risken för att verksamheten drabbas om bredbandet slutar fungera. Det kan exempelvis handla om reservlösningar eller alternativa arbetssätt för att skydda verksamheten vid avbrott.

Hitta en bredbandslösning som uppfyller verksamhetens behov. Utgå från kartläggningen i steg 1 och ta hjälp av din bredbandsleverantör för att hitta en lösning som uppfyller era krav. Det finns flera sätt att skydda verksamheten vid ett bredbandsavbrott. Det kan handla om att förebygga att avbrott inträffar, att skydda verksamheten vid ett avbrott eller att efter avbrottet hantera konsekvenserna för verksamheten.

Exempel på vad du kan göra för att förebygga avbrott

  • Skaffa flera alternativa bredbandslösningar, t.ex. en fast och en mobil anslutning
  • Säkerställ att den fasta och den mobila bredbandslösningen inte delar samma infrastruktur längre bak i nätet (ett avbrott i den fasta anslutningen skulle annars även kunna slå ut den mobila lösningen och vice versa)

Exempel på vad du kan göra för att minska konsekvenserna vid ett avbrott

  • Tillfälligt flytta viktiga aktiviteter till annan plats.
  • Identifiera reservkapacitet och möjligheter att skala upp vissa tjänster vid störningar i andra tjänster.

Exempel på vad du kan göra för att att minska konsekvenserna efter ett avbrott

  • Se över vilken ersättning du får vid avbrott enligt avtalet med din leverantör.
  • Ta fram en plan för hur ni bemöter allmänhet och media vid ett avbrott. Syftet är att undvika negativ mediabevakning.

Ett exempel: Storköpet 

Matvaror

Storköpet väljer att säkra tillgången till bredband genom att skaffa ett alternativ till fibernätet med en trådlös lösning. Storköpet väljer också en högre servicenivå i avtalet med leverantören som ger en kortare åtgärdstid och högre ersättning vid ett avbrott.

Steg 3: Ta fram en handlingsplan 

Skriva handlingsplan