Exempel på tjänster

Här följer några exempel på tjänster som finns, eller kommer att finnas, inom fyra verksamhetsområden; utbildning, hemsjukvård/hemtjänst, drift och övervakning samt tjänster/service gentemot näringslivet.

Vi har försökt att täcka in tre olika tjänstenivåer i exemplen beroende på mognad och risk.

Utbildning

Hemsjukvård/ Hemtjänst

Drift och övervakning

Företagande