Utnyttja möjligheterna

Den största nyttan finns att hämta i fler och bättre tjänster till medborgarna.

Med teknikens möjligheter kan arbetsuppgifter och processer bli digitala och effektivisera verksamheter. Information kan göras sökbar och nedladdningsbar och ansökningsblanketter kan fyllas i och skickas digitalt. Den största nyttan i kommuner, landsting och regioner bedöms emellertid finnas i ett förändrat utbud och utförande av tjänster som erbjuds till medborgarna.  Andra nyttor är förändrade processer och minskat resande vilket också sparar tid och energi.

Den digitala tekniken kan leverera högre livskvalitet till fler. Digital hemtjänst kan bidra till att fler kan bo hemma längre med ökad frihet och närvaro. Digitala läromedel kan bidra till nya undervisningsmetoder liksom en mer individanpassad pedagogik. Digital styrning kan innebära att fastigheter och lokaler blir mer energieffektiva och miljösmarta. I det stora hela rör det sig om:

  • Ökad tillgång till information oberoende av plats och tid.
  • Ökat utbud genom att information och tjänster distribueras mer effektivt.
  • Att resurser frigörs och precisionen i tjänster ökas genom att maskiner kommunicerar med maskiner och behovet av fysiska resor minskar.