Rättigheter och villkor

Här får du information om rättigheter och villkor vid köp av bredbandsanslutning, exempelvis vad du bör tänka på innan du ingår avtal om fiberanslutning.

Vad är det viktigt att undersöka i avtalsvillkoren?

Avtalsvillkor vid konsumentköp får inte vara oskäliga. Det innebär att villkoren inte får vara otydliga, vilseledande, strida mot lagregler eller innebära en snedfördelning mellan dina och leverantörens rättigheter.

Innan du ingår avtal om fiberanslutning bör du kontrollera avtalsvillkoren. I listan nedan finns exempel på områden där det kan förekomma oskäliga villkor i avtal om fiberanslutning.

  • Ändring av avtal, t ex villkor som ger leverantören rätt att ändra priset eller andra villkor utan att det står när leverantören har rätt att ändra avtalet.
  • Formkrav vid uppsägning, t ex krav på att avtalet måste sägas upp skriftligen.
  • Stängning av tjänsten, t ex villkor som ger leverantören rätt att stänga av tjänsten utan förvarning vid utebliven betalning.
  • Tillträde till fastighet, t ex villkor som ger leverantören rätt att få tillträde till din fastighet utan att det står i vilka situationer det kan bli aktuellt.

  • Skadestånd, t ex villkor om höga skadestånd vid uppsägning av avtalet innan utbyggnaden påbörjats.  

Vilken bredbandsanslutning har jag rätt till?

Alla hushåll har rätt till bredband om 1 Mbit/s enligt lagen om elektronisk kommunikation. Bredband med högre hastigheter finansieras av konsumenten själv och byggs av marknadsaktörer. Vad som är ett rimligt pris för en fiberanslutning kan du läsa mer om i informationen om pris för fiberanslutning.

Om det saknas möjlighet att köpa bredband med 1 Mbit/s till ditt hus kan du anmäla dig till PTS. Genom täckningskravet i 800 MHz-bandet har PTS möjlighet att säkerställa utbyggnad av mobilt bredband för de fasta bostäder och företag som saknar möjlighet att teckna bredbandsabonnemang om minst 1 Mbit/s.