Vad kostar en fiberanslutning?

Kostnaden för att ansluta sig till fiber varierar mellan olika områden och olika leverantörer. Här får du svar på vanliga frågor om pris för anslutning, exempelvis vad som ingår, vad som är en rimlig kostnad och varför priserna varierar.

Vad ingår i priset?

Olika leverantörer har valt olika sätt att ta betalt och ett råd är därför att undersöka vad som ingår i det pris som du har fått. Vanligtvis ingår grävning utanför tomtgräns, nedläggning av slang eller rör och dragning av fiber. I vissa fall ingår också sådant som grävning och återställning på tomt, håltagning i husets yttervägg och utrustning du behöver inne i huset, s.k. medieomvandlare.

Vad kostar det?

Priset för att ansluta ett enfamiljshus till fiber varierar mycket. Sådant som påverkar priset är vad som ingår, hur långt fibern behöver dras och om marken är svår att gräva i. Priset för anslutningen påverkas också av vilken prismodell leverantören valt och det är därför viktigt att titta på totalkostnaden när du vill ansluta dig till fiber. Även om det i praktiken oftast bara finns en leverantör som erbjuder fiber i ett område, och det därför inte går att välja en annan leverantörför att få ett lägre pris, är det ändå viktigt att veta vad som ingår i priset och vad totalkostnaden blir. 

I totalkostnaden ingår anslutningspriset eventuell egen kostnad för grävning på tomten och nätavgift. Bilden visar tre vanliga typer av erbjudanden och vilka kostnader du behöver inkludera för att beräkna totalkostnaden för det erbjudande du fått. Anslutningspriset och kostnaden för grävning är engångskostnader som du betalar när du köper bredbandsanslutningen. Nätavgiften och avgiften för bredbandstjänster är kostnader du betalar varje månad.

Erbjudande typ 1 - Utan grävning med nätavgift: Grävning från tomtgränsen till ditt hus
ingår inte i priset för anslutningen och leverantören tar ut en månadsavgift för nätet efter att fibern har dragits.

Erbjudande typ 2 - Utan grävning på tomt: Grävning från tomtgränsen till ditt hus ingår inte i priset för anslutningen, d.v.s. du behöver antingen gräva själv eller köpa grävningen separat.

Erbjudande typ 3 - Allt ingår: Grävning och fiber hela vägen till huset ingår och leverantören tar inte ut någon nätavgift.

Pris för anslutning: Kostnaden för att gräva och lägga ner fiber. I vissa fall hängs fibern i telestolpar. 

Nätavgift: En avgift du betalar till nätägaren. Totalkostnaden för nätavgift beror på hur lång tid du är bunden till avtalet och priset per månad.

Avgift för bredbandstjänster: Kostnaden för de bredbandstjänster du vill använda, t ex Internet, ip-telefoni eller filmtjänster som Netflix.

Teknik brukar gå ner i pris med tiden, blir det billigare att ansluta sig senare? 

Kostnaderna för att ansluta sig till fiber består till stor del av kostnaden för att gräva och dra fiberkabeln till huset. Även om utrustningen som skickar signalerna, ”lyser upp fibern”, går ner i pris så kvarstår den stora kostnaden för att dra själva fibern. Vanligtvis är det istället dyrare att efteransluta sig, eftersom det kostar mer att gräva flera gånger och kan krävas nya tillstånd fö att exempelvis gräva i gatan och stänga av trafiken.