Bredband via telejacket

Alla hushåll som har vanlig telefoni kan få bredband via telejacket. Vilken hastighet du kan få beror på hur långt från telestationen du bor, kvaliteten på kopparledningen och vilken utrustning som finns i telestationen.

Hur fungerar bredband via telejacket?

Bredband via telejacket innebär att datatrafiken skickas i det traditionella telefonnätet. Data överförs som elektriska signaler i samma kopparledningar som används för vanliga telefonsamtal. Den typen av bredband kallas för xDSL. Om nätet har utrustning för att överföra data med extra hög hastighet kallas det VDSL.

Hastigheten för xDSL beror på hur långt från telestationen du bor och vilken utrustning som finns i telestationen. För att få hastigheter över 30 Mbit/s behövs det särskild utrustning (VDSL2) i en telestation som ligger närmare än en kilometer från ditt hus.

Med xDSL är det olika hastighet för att skicka och ta emot data. Hastigheten påverkas också av kvaliteten på kopparförbindelsen, exempelvis kan en äldre ledning ge sämre bredband. Problem med gamla ledningar är en av orsakerna till att kopparnäten på sikt kommer att behöva bytas ut till ny teknik.

   

Kan jag få bredband via telejacket?

Bredband via telejacket (xDSL) går att köpa till i stort sett alla hus som har tillgång till det befintliga telefonnätet (kopparnätet), d.v.s. ca 98% av Sveriges hushåll.

VDSL finns hos ca 18 procent av alla hushåll och företag i Sverige, var det finns kan du se på PTS bredbandskarta (www.bredbandskartan.pts.se).

Vilken hastighet kan jag få med bredband via telejacket?

Bredband via telejacket kan ge upp till 60 Mbit/s med VDSL. Med ett xDSL‑abonnemang för 30-60 Mbit/s är den genomsnittliga hastigheten för att ta emot data ca 30 Mbit/s och för att skicka data ca 10 Mbit/s. Mer information om genomsnittlig hastighet med olika typer av abonnemang med xDSL kan du få på www.bredbandskollen.se/statistik.