Bredband via radiolänk

Bredband via radiolänk har hittills varit ett alternativ för villaägare i otillgängliga eller glest befolkade platser, t.ex. på landsbygden, i skärgården eller i fjällvärlden. Tekniken bygger på att datatrafik skickas som radiosignaler mellan starkt riktade sändar- och mottagarantenner.

Hur fungerar bredband via radiolänk?

Med bredband via radiolänk skickas datatrafiken som radiosignaler i luften mellan starkt riktade sändar- och mottagarantenner. Tekniken kräver fri sikt och det är vanligt att sändare och mottagare placeras i en hög mast eller på hustak.

   

Kan jag få bredband via radiolänk?

Bredband via radiolänk har hittills använts för att ansluta villägare främst på otillgängliga eller glest befolkade platser, t.ex. på landsbygden, i skärgården eller i fjällvärlden. Det finns både lokala och nationella leverantörer som erbjuder bredband till konsumenter via radiolänk.

Vilken hastighet kan jag få med bredband via radiolänk?

Det finns idag villaägare som har bredband via radiolänk med hastigheter på 100 Mbit/s i upp- och nedlänk.