Bredband via mobilnätet

Bredband via mobilnät kan du få överallt där det finns mobila bredbandsnät, d.v.s. inte enbart i ditt hus. Hur snabbt bredband du får varierar och beror bland annat på hur många som samtidigt använder nätet och hur långt det är till närmaste mobilmast.

Hur fungerar bredband via mobilnät?

I bredband via mobilnätet skickas datatrafiken i luften mellan en antenn i ditt hus och en mobilmast i närheten.

Hur snabbt bredband du kan få varierar och påverkas bland annat av hur många som samtidigt använder nätet och hur långt det är till närmaste mobilmast (basstation). I mobilnät är det olika hastighet för att skicka och ta emot data. Överföringen påverkas också av väderförhållanden som kraftigt regn och snö eller om det finns hinder i vägen, exempelvis berg, husväggar eller tät skog. I vissa fall går det att förstärka signalen och få högre kapacitet genom att sätta upp en antenn på hustaket.

   

En fördel med mobilt bredband är att det går att använda på alla platser där det finns mobilt bredbandsnät, d.v.s. inte enbart i ditt hus. Bredband via mobilnätet är dock en sämre lösning om du tittar på film på stor tv eller använder andra tjänster som kräver hög kapacitet. I mobilnät beror kvaliteten och hur mycket du betalar på mängden data du använder.

Kan jag få bredband via mobilnätet?

I stort sett alla enfamiljshus har tillgång till bredband via mobilnätet. Vad det finns hushåll med bredband via mobilnät och vilka aktörer som äger näten kan du se på PTS bredbandskarta (www.bredbandskartan.se).

Tekniken för mobilt bredband utvecklas och flera mobiloperatörer bygger ut sina nät för att täcka fler områden. På sikt kommer därför täckningen och kapaciteten i de mobila bredbandsnäten att förbättras.

Vilken hastighet kan jag få med bredband via mobilnät?

Bredband via mobilnät kan nå hastigheter på 80-100 Mbit/s vid gynnsamma förhållanden. Med ett mobilabonnemang för 20-100 Mbit/s är den genomsnittliga hastigheten för att ta emot data ca 24 Mbit/s och för att skicka data ca 14 Mbit/s. Mer information om genomsnittlig hastighet med olika typer av mobilabonnemang kan du få på www.bredbandskollen.se/statistik.